Tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, các trường đại học đều áp dụng hệ thống đào tạo chung, gọi tắt là LMD. Vậy hệ thống đào tạo LMD là gì? Tại sao hệ thống này lại được áp dụng tại các trường đại học ở Pháp?

hệ thống đào tạo chung LMD tại đại học của Pháp

Đại học ở Pháp: Hệ thống đào tạo chung LMD là gì?

Giáo dục đại học tại Pháp được tổ chức theo hệ thống đào tạo LMD (Licence – Master – Doctorat) tương ứng với các bậc: Cử nhân (3 năm) – Thạc sĩ (5 năm) – Tiến sĩ (8 năm). Hệ thống này được áp dụng từ năm 2004 tại Châu Âu và hiện có 48 quốc gia tham gia tổ chức đào tạo đại học theo hệ thống LMD, trong đó có 27 nước thành viên thuộc khu vực Châu Âu, với mục đích chuẩn hóa các bậc đào tạo và thúc đẩy trao đổi sinh viên giữa các nước này.

Đại học ở Pháp: Các bậc đào tạo

Bậc đào tạo Cử nhân (Licence)

Thời gian đào tạo: 3 năm

Số tín chỉ: 180 tín chỉ ECTS (European Credits Transfer System)

Trình độ tốt nghiệp: Bac+3 (Tốt nghiệp THPT + 3 năm)

Chương trình Cử nhân là giai đoạn đầu tiên trong hệ thống đào tạo đại học tại Pháp. Chương trình được giảng dạy tại các trường đại học tổng hợp với yêu cầu đầu vào là tốt nghiệp THPT. Hoàn thành 3 năm học, sinh viên sẽ nhận được Bằng Cử nhân quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào các cuộc thi tuyển công chức tại Pháp, tuy nhiên phần lớn sẽ tiếp tục theo học lên bậc thạc sĩ để củng cố chuyên môn và tăng cơ hội kiếm việc.

Sinh viên có thể tìm thấy hầu hết mọi lĩnh vực đào tạo đối với chương trình cử nhân, như: Nghệ thuật, luật, ngôn ngữ, công nghệ, y tế, khoa học xã hội và con người, kỹ thuật công nghệ, v.v.

Sinh viên tại Việt Nam muốn theo học chương trình Cử nhân tại các trường đại học công lập tại Pháp cần thực hiện việc ứng tuyển thông qua nền tảng Etudes en France của Campus France Vietnam.

Chương trình đào tạo Cử nhân thường cung cấp tối thiểu 1500 giờ học trên lớp, khoảng 20 giờ/ tuần. Thời lượng học này sẽ được phân chia thành các tiết học lý thuyết trên giảng đường và tiết bài tập chia theo nhóm nhỏ. Trong suốt thời gian đào tạo, sinh viên có thể thực hiện chương trình trao đổi đại học hoặc thực tập tại các công ty để có được kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên. Ngoài ra, chương trình học cũng được chia thành 6 học kì trong 3 năm đào tạo:

  • Năm thứ 1 (L1) gồm 3 học kì đào tạo đại cương.
  • Năm thứ 2 (L2) gồm 1 học kì đào tạo chuyển tiếp.
  • Năm thứ 3 (L3) gồm 2 học kì đào tạo chuyên ngành.

Bậc đào tạo Thạc sĩ (Master)

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ: 120 tín chỉ ECTS

Trình độ tốt nghiệp: Bac+5 (Tốt nghiệp THPT + 5 năm)

Đây là giai đoạn đào tạo thứ hai trong hệ thống LMD, tiếp nhận sinh viên đã có bằng cử nhân (Licence) hoặc đã hoàn thành chương trình Cử nhân tại nước ngoài. Chương trình đào tạo Thạc sỹ kéo dài 2 năm gồm 4 học kỳ. Sinh viên bắt buộc hoàn thành hai năm học để nhận được Bằng Thạc sỹ quốc gia.

  • Năm thạc sĩ thứ 1 (M1): 2 học kì đào tạo cơ sở
  • Năm thạc sĩ thứ 2 (M2): 2 học kì đào tạo chuyên sâu theo hướng nghiên cứu hoặc hướng nghiệp và kỳ thực tập bắt buộc cuối khóa

Sinh viên tại Việt Nam muốn theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại các trường đại học công lập tại Pháp sẽ ứng tuyển trên nền tảng Etudes en France của Campus France Vietnam. Sinh viên cần nộp đầy đủ hồ sơ học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ cũng như CV và thư động lực; ngoài ra có thể bổ sung thêm xác nhận thực tập/ việc làm/ hoạt động ngoại khóa, v.v (nếu có). Ngoài ra, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chương trình hệ cử nhân 4 năm có thể ứng tuyển trực tiếp vào năm thạc sĩ thứ 2 để lấy bằng Thạc sĩ chỉ sau 1 năm đào tạo.

Sau khi nhận bằng Thạc sĩ, tùy chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thị trường làm việc hoặc tiếp tục tập trung nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ.

Bậc đào tạo Tiến sĩ (Doctorat)

Thời gian đào tạo: 3 năm
Trình độ tốt nghiệp: Bac+8 (Tốt nghiệp THPT + 8 năm)

Chương trình đào tạo tiến sĩ là bậc học cao nhất của hệ thống LMD. Chỉ những sinh viên có bằng Thạc sĩ quốc gia mới có thể đăng ký vào chương trình đào tạo này để lấy Bằng Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo tiến sĩ kéo dài tối thiểu 3 năm với công trình nghiên cứu quan trọng chủ yếu dựa trên việc viết luận án trong lĩnh vực chuyên môn liên quan ở bậc thạc sĩ. Trong suốt thời gian đào tạo, sinh viên sẽ được giám sát và đồng hành bởi giáo sư hướng dẫn.

Ngoài ra, giai đoạn đào tạo này không yêu cầu số tín chỉ nữa do tập trung phát triển kiến thức, kĩ năng ở mức độ tư duy chuyên sâu, khám phá, tìm hiểu và nghiên cứu cái mới.

Sau khi bảo vệ thành công luận án nghiên cứu trước Hội đồng giám khảo, sinh viên sẽ nhận được Bằng tiến sĩ quốc gia và có hai hướng nghề nghiệp:

– Làm việc với vị trí giảng viên – nghiên cứu tại các trường đại học hoặc trở thành nhà nghiên cứu tại các phòng nghiên cứu công

– Công việc nghiên cứu tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân.

hệ thống đào tạo chung LMD tại các trường đại học của Pháp
Đại học Paris 2 -Panthéon – Assas

Lưu ý:

Khung cơ cấu tổ chức của hệ thống LMD đều giống nhau tại các trường đại học, tuy nhiên nội dung giảng dạy sẽ thuộc về quyền tự chủ của mỗi trường. Thông thường, đa số các trường sẽ phân chia chương trình đào tạo theo lĩnh vực, tiếp theo là ngành đào tạo, rồi đến chuyên ngành.

Ví dụ: Lĩnh vực Khoa học đời sống có ngành Sinh học, ngành Sinh học chia ra các chuyên ngành Sinh học Tổng quát, Sinh hóa, Sinh học tế bào, v.v.

Đại học ở Pháp: Hệ thống chuyển tiếp và tích lũy tín chỉ châu Âu (ECTS).

Hệ thống chuyển tiếp và tích lũy tín chỉ châu Âu (ECTS) được xây dựng năm 1989 bởi Liên minh Châu Âu trong khuôn khổ chương trình Erasmus với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận trình độ tương đương của chương trình đào tạo tại nước ngoài. Tín chỉ ECTS được tính dựa trên thời lượng làm việc tiêu chuẩn của sinh viên để đạt được mục tiêu đã nêu ra trong chương trình đào tạo.

Tại Pháp, mỗi năm học được tính là 60 tín chỉ (30 tín chỉ/ học kì), tương đương 1500 – 1800 giờ học tập của sinh viên. Mỗi tín chỉ yêu cầu từ 25 – 30 giờ học tập của sinh viện, được phân chia thành các hoạt động gồm:

  • Thời gian học trên lớp (học lý thuyết và tiết bài tập, thực hành)
  • Thời gian để ôn bài, kiểm tra, thi cử.
  • Thời gian để tự học.
  • Thời gian cần thiết để thực tập nếu có yêu cầu trong chương trình.

Chương trình đào tạo trong mỗi học kì bao gồm nhiều môn học khác nhau, mỗi môn học sẽ được tính tương đương với một số lượng tín chỉ nhất định, nhưng luôn đảm bảo 30 tính chỉ/học kì. Các môn học được phân loại theo từng khối kiến thức: khối kiến thức cơ sở, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức tùy chọn, v.v.

Việc đánh giá và công nhận kết quả học tập của mỗi môn học được thực hiện thông qua hai hình thức: kết quả của các bài kiểm tra định kỳ và/ hoặc bài thi cuối kì.

Top 10 trường Đại học nổi tiếng nước Pháp - VFE - Vietnam France Exchange
Đại học École Polytechnique

Ưu điểm của hệ thống đào tạo chung LMD

Bằng cấp được thống nhất và công nhận trên toàn châu Âu

Hệ thống LMD và hệ tín chỉ ECTS tạo sự đồng nhất về khung chương trình đào tạo nên việc du học của sinh viên thuộc châu Âu cũng như sinh viên ở các nước khác đến Châu Âu rất thuận lợi. Ngoài ra, giá trị của các văn bằng đại học quốc gia cấp bởi Pháp hay các nước thuộc Châu Âu sẽ được công nhận và nâng cao độ uy tín trên toàn thế giới.

Tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các nước

Sự thống nhất của hệ thống đào tạo chung nhằm tăng cường sự trao đổi, giao lưu của sinh viên, giáo viên, nghiên cứu sinh và cán bộ viên chức giữa các nước. Thông qua đó, việc tiếp nhận, chuyển giao và chia sẻ tài liệu dạy học cũng như kết hợp các đề án nghiên cứu và hợp tác giảng dạy trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao.

Nâng cao giá trị Đại học tại Châu Âu

Sự đồng nhất và tính tập trung trong hệ thống giáo dục đại học tại châu Âu làm tăng tính chuyên nghiệp của các chương rình đào tạo và thúc đẩy sinh viên quốc tế chọn châu Âu làm điểm đến du học nhiều hơn.

Tăng cường đầu tư cho giáo dục cùng với việc phát triển hệ thống đào tạo nhất quán, liên kết và chất lượng cao trong toàn châu Âu nên Pháp luôn giữ vị trí là một trong các nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới, trở thành điểm đến hàng đầu của các du học sinh trong đó có du học sinh Việt Nam.

Nếu bạn đang muốn theo học tiếng Pháp hay xây dựng kế hoạch du học Pháp thì liên hệ ngay với SAF để được tư vấn và định hướng chi tiết nhé.

SAF – Tư vấn và Định hướng Du học Pháp.

Địa chỉ: B8 Ngõ 1H Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 098 526 4108

Email: [email protected] 

Website: https://saf.edu.vn

Facebook Fanpage:https://www.facebook.com/saf.edu.vn