Khi quyết định đi du học tại Pháp, chi phí luôn là mối bận tâm hàng đầu của các bậc…