Học phí các trường đại học công lập ở Pháp là bao nhiêu? Chi phí du học Pháp như thế…